از اینجا بارگیری کنید

FeatureCreepDZ برای بسیاری از نسخه های مختلف DangerZone وجود دارد. اکثر نسخه های تا کنون کاملاً قابل اجرا هستند.

 

نسخه پشتیبانی گسترده (ESR) بیلدهای پیشنهادی هستند. اینها پایدارترین بیلد ها هستند که برای اکثر مودپک ها و سرورها پیشنهاد می شوند.

 

Nightly Build ها بی ثبات هستند ، دارای بیشترین ویژگی های پیشرفته هستند ، اما اغلب ناسازگارتر هستند ، بافت کمتری دارند ، اشکالات بیشتری دارند و فقط کامل و صیقلی نیستند. آنها برای افرادی پیشنهاد می شوند که بیشترین ویژگی ها را قبل از دیگران می خواهند. 3،0 اولین نسخه شبانه خواهد بود